Gizlilik

X
MemnuniyetAnalizi.net tamamen katılımcıların gizliliğinin korunması ve bu sayede de katılımcıların samimi cevaplar verebilmesini sağlamak temeline dayanmaktadır. Katılımcı davet etme yoluna göre sadece e-posta adresleri ya da cep telefonu bilgileri sistemde kayıt altında tutulur ve bu kullanıcıların hangi cevapları verdiği tutulmaz. Adresler yalnızca kullanıcının ankete ulaşabilip ulaşamadığının kontrolünü sağlamak amacıyla tutulur ki eğer ulaşmamış olan adres varsa bu adres raporlanarak ankete tekrar davet edilmesi sağlanır. Katılımcının Çalışan Memnuniyet Anketine vermiş olduğu cevaplar adresiyle ilişkilendirilerek tutulmaz ve bu cevaplar toplu analizlerde kullanılır. Katılımcıdan kim olduğunu ifşa edecek (ad, soyad, adres, telefon, gibi) bir bilgi anket boyunca kesinlikle istenmez. Yani gizlilik MemnuniyetAnalizi.net için en önemli konudur.