Sms Kodu ile Ankete Katılabilme

X
Eğer Çalışan Memnuniyet Anketinize katılacak olan çalışanlarınızın e-posta adresleri bulunmuyorsa kendilerine SMS Kodu göndererek de ankete katılımlarını sağlayabilirsiniz. Sisteme katılımcılarınızın telefon numaralarını girerek kendilerine ankete katılım için bir sms kodu gönderebilir ve bu kod ile ankete katılımlarını sağlayabilirsiniz.