Detaylı Rapor Alabilme

X
MemnuniyetAnalizi.net te varsayılan olarak verilen rapor türü Detaylı Rapor’dur. Detaylı Rapor içeriğinde verilenler;
- Anket Genel Memnuniyeti
- Her bir soru grubunun genel memnuniyeti
- Anketinizde kullandığınız her bir demografik bilginin genel memnuniyeti
- Her bir demografik bilginin diğer demografik bilgilere göre memnuniyet oranları
- Her bir soru grubunun diğer soru gruplarına göre memnuniyet oranları