Farklı Seçenek Sayısı

X
MemnuniyetAnalizi.net sistemi üzerinde hazırlayacağınız Çalışan Memnuniyet Anketinizdeki sorulara katılımcılarınızın vereceği cevap aralığını siz belirlersiniz. En az 3’lü seçim aralığını (Katılıyorum, Kısmen Katılıyorum, Katılmıyorum) en fazla da 5’li seçim aralığını (Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Kısmen Katılıyorum, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum) seçebilirsiniz.